Welkom bij het
Koninklijke Schuttersgilde
Sint Lambertus

LAATSTE NIEUWS

Aflasting Schuttersbondsfeest St. Barbara Reuver
 
Er bereiken ons vraagstellingen over onduidelijkheden en het standpunt vanuit de schuttersbond Juliana, over bijvoorbeeld de organisatie van  (bonds)schuttersfeesten,  doorschuiven van bondsschuttersfeesten etc. en hierin is het wellicht goed om jullie meer duidelijkheid te scheppen, over de schuttersbond Juliana.

Wij hebben tot doel, door het geven van advies bij de organisatie van schuttersfeesten, schietwedstrijden en optochten.

De schutterijen zijn zelfstandige organisaties, die hun inrichting, wijze van bestuur en behartiging van de hen toevertrouwde belangen zelf regelen.
 
Alle schutterijen hebben zelf een autonoom bestaan en vanuit de bond kan er niets opgelegd  worden omtrent de organisatie van bondsschuttersfeesten. Ook hebben we geen inspraak of een schutterij wel of geen bondsschuttersfeest mag en kan organiseren, dit is echt ter besluitvorming aan de schutterij, wij de schuttersbond zijn hierin een adviesorgaan.
 
Schutterij St Barbara Reuver heeft dan ook na overleg  met de gemeente Beesel, Burgemeester en veiligheidsbeambten besloten, om het schuttersbondsfeest van 13 september 2020,n iet door te laten gaan, wegens veiligheidsredenen  i.v.m. het corona-virus. Het is dan ook het enig mogelijke besluit.

Alle schuttersbondsfeesten en verdere schietwedstrijden, die gehouden zouden worden in 2020 zijn allen afgelast en worden doorgeschoven naar 2021 en dan zullen we de draad weer oppakken.

Het 1ste schuttersbondsfeest  in 2021 wordt georganiseerd door St. Anthonius Tegelen.
Het 2de schuttersbondsfeest in 2021 wordt georganiseerd door Bussen Schutten Neer.
Het 3de schuttersbondsfeest in 2021 wordt georganiseerd door St. Barbara Reuver.
Het persoonlijk Bondskampioenschap in 2021 wordt georganiseerd door ’t Zandakker Gilde St. Jan Venray

Dit is uiteraard onder voorbehoud, vanwege het corona-virus.

De datums in 2021,  zullen de schutterijen die de organisatie hebben zelf kiezen. Het corona-virus heeft ons allemaal op een of andere wijze in de greep en heeft bij heel veel mensen het leven even stil gelegd. Wij, wensen iedereen heel veel sterkte in deze zeer moeilijke tijd en houd de moed erin en blijf vooral gezond en let een beetje op elkaar.

Hou vol !!!
Wij vertrouwen op uw begrip in deze situatie waarin we verkeren.

Lees meer

AGENDA

16
Juni 2020
Evenement
Locatie: Locatie
11:00 14:00
25
Juni 2020
Evenement
Locatie: Locatie
11:00 14:00
07
Juli 2020
Evenement
Locatie: Locatie
11:00 14:00
10
Juli 2020
Evenement
Locatie: Locatie
11:00 14:00

ONS GILDE

De schutterij of het schuttersgilde was historisch een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. Het valt te betwijfelen of er sprake is van een echt gilde omdat het om "vrijwilligers" ging, die ook nog een ander beroep uitoefenden. De gilden hadden aanvankelijk een sterk religieus karakter, ook de schutterij beschikte vaak over een eigen kapel en altaar. Na de Nederlandse Opstand speelde het sociale karakter een niet te verwaarlozen rol.

De schutterij was een steun voor het lokale gezag, omdat de officieren werden benoemd door het stadsbestuur. Bij toerbeurt (bijvoorbeeld een keer in de maand) liepen de schutters wacht onder leiding van een officier. Aan het begin van hun dienst werden de sleutels van de poorten afgehaald bij de verantwoordelijke burgemeester en in de ochtend weer teruggebracht.

Het toezicht op de schutterij werd meestal toegewezen aan de jongste of laatst toegetreden burgemeester en lijkt een soort sluitpost te zijn geweest. Pas aan het einde van de 18e eeuw was er sprake van het invoeren van een soort wachtgeld om de aantrekkelijkheid en opkomst te verbeteren. Wie te laat kwam of onder invloed verscheen moest een boete betalen van enkele stuivers.

Lees meer

SPONSOREN