Het laatste nieuws over onze schutterij
Koninklijke Schuttersgilde 
Sint Lambertus

LAATSTE NIEUWS

Nieuwsbrief
 
Beste Gildebroeders en Gildezusters

Eigenlijk zouden we nu aan het begin van het Schuttersseizoen moeten staan. De eerste twee bondsfeesten, jubilarissenavond en het jaarlijkse Koningsschieten stonden op het programma. Zoals bekend heeft het Coronavirus behoorlijk wat roet in het eten gegooid. Het complete seizoen 2020 mag als verloren beschouwd worden. Afgelopen week hebben we ook een streep gezet door de Lambertusdag, wel met de aantekening, dat als er weer mogelijkheden zijn in het najaar, om dan eventueel nog een activiteit te organiseren zodat we toch met z’n allen het seizoen positief kunnen afsluiten. Dit is alleen mogelijk als de maatregelen, zoals door de overheid genomen, het toelaten.

Op dit moment is er geen enkele mogelijkheid om onze geliefde hobby uit te oefenen. Ons Gildehuis moet tot 1 september gesloten blijven, wat inhoudt dat de repetitie van de tamboers op dinsdagavond als ook het gezellig samenzijn op zondagmiddag niet plaats kunnen vinden.

Jorn Teeuwen oefent thuis, zodat hij er klaar voor is als we weer op dinsdag kunnen repeteren. Jorn oefent alle marsen en uiteraard ook aan de techniek wordt gewerkt.

Goed bezig Jorn !

Ook Arlene Smeets kan niet wachten tot we weer mogen. Waar ze op schiet is niet te zien, maar wij denken dat ze stiekem al droomt over het OLS over enkele jaren, waar zij dan het winnende schot lost.

Vooral doorgaan Arlene !

Het mag duidelijk zijn dat de jeugd van ons Gilde staat te popelen om weer te beginnen.

Na de persconferentie van Premier Rutte van 6 mei was er even hoop dat er wel geschoten mocht worden, bij schietverenigingen met een eigen buitenbaan. Helaas was dit van korte duur. De 1,5 meter afstand onderling maakt het onmogelijk voor schutterijen om toch nog enkele schoten te lossen.

Uiteraard hopen wij dat de maatregelen nog verder versoepelen, en dan vooral in ons voordeel,  zodat ook wij onze hobby weer op kunnen pakken.

Voor nu:
blijf thuis bij klachten en
blijf gezond.

Het bestuur.

AFLASTING SCHUTTERSFEEST

Aflasting Schuttersbondsfeest St. Barbara Reuver
 
Er bereiken ons vraagstellingen over onduidelijkheden en het standpunt vanuit de schuttersbond Juliana, over bijvoorbeeld de organisatie van  (bonds)schuttersfeesten,  doorschuiven van bondsschuttersfeesten etc. en hierin is het wellicht goed om jullie meer duidelijkheid te scheppen, over de schuttersbond Juliana.

Wij hebben tot doel, door het geven van advies bij de organisatie van schuttersfeesten, schietwedstrijden en optochten.

De schutterijen zijn zelfstandige organisaties, die hun inrichting, wijze van bestuur en behartiging van de hen toevertrouwde belangen zelf regelen.
 
Alle schutterijen hebben zelf een autonoom bestaan en vanuit de bond kan er niets opgelegd  worden omtrent de organisatie van bondsschuttersfeesten. Ook hebben we geen inspraak of een schutterij wel of geen bondsschuttersfeest mag en kan organiseren, dit is echt ter besluitvorming aan de schutterij, wij de schuttersbond zijn hierin een adviesorgaan.
 
Schutterij St Barbara Reuver heeft dan ook na overleg  met de gemeente Beesel, Burgemeester en veiligheidsbeambten besloten, om het schuttersbondsfeest van 13 september 2020,n iet door te laten gaan, wegens veiligheidsredenen  i.v.m. het corona-virus. Het is dan ook het enig mogelijke besluit.

Alle schuttersbondsfeesten en verdere schietwedstrijden, die gehouden zouden worden in 2020 zijn allen afgelast en worden doorgeschoven naar 2021 en dan zullen we de draad weer oppakken.

Het 1ste schuttersbondsfeest  in 2021 wordt georganiseerd door St. Anthonius Tegelen.
Het 2de schuttersbondsfeest in 2021 wordt georganiseerd door Bussen Schutten Neer.
Het 3de schuttersbondsfeest in 2021 wordt georganiseerd door St. Barbara Reuver.
Het persoonlijk Bondskampioenschap in 2021 wordt georganiseerd door ’t Zandakker Gilde St. Jan Venray

Dit is uiteraard onder voorbehoud, vanwege het corona-virus.

De datums in 2021,  zullen de schutterijen die de organisatie hebben zelf kiezen. Het corona-virus heeft ons allemaal op een of andere wijze in de greep en heeft bij heel veel mensen het leven even stil gelegd. Wij, wensen iedereen heel veel sterkte in deze zeer moeilijke tijd en houd de moed erin en blijf vooral gezond en let een beetje op elkaar.

Hou vol !!!
Wij vertrouwen op uw begrip in deze situatie waarin we verkeren.

CORONA UPDATE 


Nu ook het 3e en laatste bondsfeest afgelast is, wordt het duidelijk dat het schuttersseizoen 2020 als verloren beschouwd mag worden. Het Dekenale schuttersfeest 2020 is ook afgelast door organiserende vereniging Beringe. Ook onze eigen Lambertusdag staat nog op de agenda. Hier is nog geen beslissing over genomen. Het bestuur zal hierover nog in overleg gaan met de commissie en kijken wat wijsheid is in deze.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de bondsfeesten van dit jaar doorgeschoven worden naar 2021, wat dus inhoudt dat wij volgend jaar het eerste bondsfeest niet hoeven te organiseren. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de organisatie van dit bondsfeest automatisch doorschuift naar 2022.

Uiteraard hopen wij dat we binnenkort op onze gebruikelijke dagen weer gebruik mogen maken van ons Gildehuis. De tamboers missen hun repetitieavond, de schutters staan te popelen om onder de grote buks te gaan staan, en de zondagmiddagborrel wordt ook node gemist.

Of en wanneer dit het geval zal zijn, is afhankelijk van de maatregelen die door de overheid genomen worden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij dit bekend maken.

In de tussentijd kunnen wij alleen maar zeggen:
BLIJF GEZOND EN
BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS.

Met vriendelijke schuttersgroet,
Het bestuur

DR FRANK VAN KEMENADE, BESCHERMHEER

Op zondag 14 september is Dr Frank van Kemenade als beschermheer geïnstalleerd van het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus uit Helden.

Tijdens de Hoogmis die o.a. werd opgedragen voor de overleden leden van het gilde is Dr van Kemenade door voorzitter Louis Litjens geïnstalleerd als beschermheer. Hij maakte duidelijk dat hij hoopte dat de beschermheer niet in actie zou moeten treden, maar dat hij wel van harte welkom was bij alle activiteiten van het gilde. Met het bijna voltallige gilde werd hij thuis afgehaald (op het paard gezeten) en begeleid naar de kerk. 

Na de H.Mis werd een kattekop afgeschoten als teken van hulde voor de nieuwe beschermheer en als teken van het feest dat het gilde ging vieren: de teerdag (Lambertusdag).
 
De beschermheer beloofde de beginselen van het gilde TROUW, DIENSTBAARHEID en BROEDERSCHAP in acht te nemen en na te leven. Trouw aan gezin, gezag en de kerk, loyaal naar de gildebroeders en gildezusters. Dienstbaar te zijn aan de leden van het gilde en aan de gemeenschap Dörp. Broederschap, veel voor elkaar overhebben, de nadruk leggen op hetgeen verbindt.

In optocht trok het gilde met in hun midden de nieuwe beschermheer (opvolger van oud-burgemeester Kleingeld) naar hun tehuis, hun gildehuis ´t Hasenacker. Daar werd gezamenlijk een kleine lunch genuttigd en kon iedere gildebroeder en gildezuster de nieuwe beschermheer Frank en zijn vrouw Katin feliciteren.

's Middags tijdens het vervolg van de teerdag waren ook de pandjeshouders en sponsoren van het gilde aanwezig en kon iedereen mee schieten. Het hele gilde vierde op een gezellige manier met hun gasten de teerdag. De dag werd afgesloten met een stamppotmaaltijd met braadworst en een lekker glaasje drinken.

Het Gilde leeft, het gilde viert, het gilde viert, het gilde leeft.